TIETYILLE ALOILLE RÄÄTÄLÖITY KOULUTUS

LUPAKORTTI-KOULUTUKSET

TYÖLLISTÄVÄT LYHYTKOULUTUKSET

TUTKINNON OSAKOULUTUKSET

TUTKINTOON JOHTAVAT KOULUTUKSET

URAVALMIUKSIA LISÄÄVÄ KOULUTUS 

Ilmailualan osaamiskartoitus

Ilmailualan osaamiskartoituksen tavoitteena on selvittää ilmailualalta lomautettujen ja työttömäksi jääneiden asiakkaiden osaaminen yksilötasolla suhteessa työelämän vaatimuksiin. Kartoituksen jälkeen on selvillä, millaista osaamista asiakkaalla on sekä millaisilla aloilla osaamista voisi hyödyntää sekä suositus palvelupoluksi kartoituksen jälkeen.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 31.1.

Hygieniaosaamis-koulutus- ja testi

Koulutus on tehokas tapa hankkia elintarvikehygienian perustietoja. Hygieniaosaamista vaaditaan työntekijöiltä, jotka käsittelevät työssään elintarvikkeita.

Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi, Varia
Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi, Keuda
Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi, Careeria
Hygieniapassikoulutus ja -testi, Stadin AO
Hygieniapassitesti, Stadin AO
Hygieniapassikoulutus ja -testi, Taitotalo
Hygieniapassitesti kesätyöntekijöille, Taitotalo

Hygienpass

Prakticum ordnar regelbundet tenttillfällen för att avlägga hygienpasstest.

Hygienpass, Prakticum
Hygienpass, Careeria

Hygiene passport

Hygiene passport training is repetition of the most important aspects of the food hygiene. The trainings include taking a Hygiene Passport Practice Test.

Hygiene passport training and test, Careeria

Anniskelu-koulutukset- ja testit

Suorittamalla anniskelupassitestin hyväksytysti saa virallisen toistaiseksi voimassa olevan anniskelupassin, jolla voi osoittaa hallitsevansa alkoholilainsäädännön.

Anniskelukoulutukset ja -testi, Keuda
Anniskelukoulutukset ja -testi, Stadin AO
Anniskelupassi-testi, Stadin AO
Anniskelupassi koulutus- ja testi, Careeria

Serveringspass

Tenttillfälle för att avlägga det prov som krävs för att få serveringspassintyg.

Serveringspass, Prakticum

Ensiapukoulutukset

Kurssilla opitaan ensiapuun liittyvät perusasiat tai kerrataan jo hankittuja taitoja. Asiakas voi suorittaa joko HätäEA-korttikoulutuksen tai EA1® -korttikoulutuksen.

Ensiapukoulutus, Keuda
Ensiapukoulutus, Careeria
Ensiapukoulutus, Stadin AO
Ensiavun peruskurssi, Taitotalo
Hätäensiapu, Taitotalo
Hätäensiapu, Stadin AO
Hätäensiapu, Careeria

Hitsauksen pätevyyskokeet

Ammattiosaamisen kehittämiseksi voi suorittaa SFS-EN 9606-1 mukaiset hitsauksen pätevyyskokeet.

Hitsauksen pätevyyskokeet, Keuda

Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskortti-koulutuksessa perehdytään työturvallisuuden perusteisiin tehdasalueilla ja rakennustyömailla. Asiakas oppii tunnistamaan vaaratekijöitä työmailla sekä ennakoimaan vaaratilanteita ja toimimaan oikein tapaturma- ja onnettomuustilanteissa. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti asiakas saa 5 vuotta voimassa olevan työturvallisuuskortin.

Työturvallisuuskortti, Stadin AO

Arbetssäkerhet för logistikbranschen

Skaffa arbetssäkerhetskortet och gör CAP-registrering.

Arbetssäkerhet för logistikbranschen, Prakticum

Sähköturvallisuus-tutkinto

Sähköpätevyys 3 -todistus oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajana enintään 1 kV vaihtojännitteiseen tai 1,5 kV tasajännitteiseen verkkoon liitettäväksi tarkoitettujen sähkölaitteiden tai sähkölaitteistojen korjaustöissä, lukuun ottamatta hissitöitä.

Sähköturvallisuustutkintoon 2 ja 3 valmistava koulutus ja tutkintotilaisuus, Keuda

Kuljettajien ammattipätevyys-koulutus

Kuorma- ja linja-autonkuljettajien tulee täydentää perustason ammattipätevyytensä viiden vuoden välein suorittamalla kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutusta yhteensä viiden koulutuspäivän verran (yhteensä 35 tuntia).

Kuljettajien ammattipätevyyskoulutus, Keuda

Märkätilojen vedeneristäjän henkilösertifikaatti

Koulutuksessa käydään läpi märkätilojen rakenneratkaisut ja rakennusfysiikka, erilaiset vedeneristeet sekä laadun varmistamiseen liittyvät tekijät. Henkilösertifikaatti on voimassa vuoden ja se uusitaan sertifikaatin vuosimaksun yhteydessä.

Märkätilojen vedeneristäjän henkilösertifikaattiin valmentava koulutus, Keuda

Tulityökortti

Tilapäisellä tulityöpaikalla työskenneltäessä tulityöntekijällä tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti. Tulitöitä ovat työt, jossa on syttymän aiheuttaja ja työ aiheuttaa palovaaran ympäristössä.

Tulityökortti, Stadin AO
Tulityökorttikoulutus, Taitotalo

Järjestyksenvalvojan peruskurssi

Järjestyksenvalvojan peruskurssi on tarkoitettu järjestyksenvalvontatehtäviin hakeutuville henkilöille sekä erilaisten yhteisöjen ja yhdistyksen jäsenille, jotka järjestävät yleisötilaisuuksia tai vastaavat niiden järjestelyistä. Kurssi sopii myös erinomaisesti vartioimisliikkeissä vartijana työskenteleville, jotka haluavat laajentaa osaamistaan.  

Järjestyksenvalvojan peruskurssi, Stadin AO

Humanistiset ja taidealat
Kasvatusala

TULOSSA PIAN

Yhteiskunnalliset alat

TULOSSA PIAN

Luonnontieteet

TULOSSA PIAN

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

TULOSSA PIAN

Tekniikan alat
Maa- ja metsätalousalat

TULOSSA PIAN

Terveys- ja hyvinvointialat

Lähihoitajan täydentävät opinnot, työvoimakoulutus, Taitotalo
Hoiva-avustaja, Taitotalo

Muut tai tuntemattomat koulutusalat

Muut lyhytkoulutukset

Täydennys-koulutukset ja kurssit

Täydennyskoulutuksilla ja kursseilla asiakas voi vahvistaa ja päivittää ammatillista osaamistaan tai hankkia uutta osaamista työelämään. Koulutuksia tarjotaan monilta eri aloilta.

Täydennyskoulutukset ja kurssit, Omnia
Täydennyskoulutukset ja kurssit, Taitotalo

Vapaan sivistystyön opintotarjonta

Tutustu vapaan sivistystyön opintotarjontaan ja kurssien sisältöön tarkemmin alla olevien linkkien kautta.

Opintotarjonta:
Opintotarjonta, HEO kansanopisto
Opintojen esittelytilaisuudet,
HEO-kansanopisto
Teemallinen kuvataiteen linja, Keuda
Opiskeluvalmiuksia ja kotoutumista vahvistava koulutus, Keuda

Vapaan sivistystyön kieliopetus

Tutustu vapaan sivistystyön kieliopintoihin ja niiden sisältöön tarkemmin alla olevien linkkien kautta.

Luku- ja kirjoitustaidon koulutus, HEO kansanopisto
Suomen kielen ja perustaitojen koulutus, HEO kansanopisto
Suomen kielen kurssit, Helao
KOTIVA – suomen kielen kurssit pienten lasten kotivanhemmille, Helsingin työväenopisto
KOTIVA -arabian ja somalin kieliset vertaisryhmät, Helsingin työväenopisto
Suomi toisena kielenä -kurssit, Helsingin työväenopisto
Kielen kautta kiinni yhteiskuntaan (nuorille), Laajasalon opisto
Toiminnallinen suomen kielen jatkokurssi (kotoutujille), Laajasalon opisto
Työelämän suomea (kotoutujille), Laajasalon opisto
Toiminnallinen lukutaitokoulutus (kotoutujille), Laajasalon opisto

Työvoimakoulutukset

Kaikki haussa oleva työvoimakoulutus löytyy
TE-toimiston
koulutuskalenterista.
Voit myös tutustua työvoimakoulutuksiin ja työohjeisiin
palvelukuvauksen kautta.

Lisäksi tulossa olevia työvoimakoulutuksia löydät alta:
Työvoimakoulutukset, SDO

Humanistiset ja taidealat

TULOSSA PIAN

Yhteiskunnalliset alat

TULOSSA PIAN

Luonnontieteet

TULOSSA PIAN

Muut tai tuntemattomat koulutusalat


Tutkintoon johtavat koulutukset

Tutkintoon johtavat opinnot on kuvattuna opintopolku.fi -palveluun. Palvelu on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Siirry opintopolku.fi-sivulle.

Jatkuvan haun koulutukset

Lähtökohtaisesti kaikki tutkintoon johtavat koulutukset (myös jatkuvan haun koulutukset) on kuvattu opintopolku.fi -palveluun. Alta löytyvät kuitenkin linkit niihin jatkuvan haun koulutuksiin, joita ei löydy opintopolku.fi-sivustolta.

Jatkuvan haun koulutukset (ammatilliset perustutkinnot),
Stadin AO
Jatkuvan haun koulutukset, Careeria

Aikuisten perus- ja lukiokoulutus

Aikuisten lukiokoulutus,
Helsingin aikuislukio
Aikuisten lukiokoulutus,
Espoon aikuislukio
Aikuislukion aineopetus,
Helsingin aikuislukio
Aikuislukion starttiopinnot, Helsingin aikuislukio
Viestinnän tehopaketti,
Helsingin aikuislukio
Lukion matemaattisten aineiden teholinja, Helsingin aikuislukio
Avaimia viestintään,
Helsingin aikuislukio
Aikuisten perusopetus, Omnia
Aikuisten perusopetus, SDO
Aikuisten perusopetus, Keuda
Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe,
Helsingin aikuislukio
Aikuisten perusopetuksen päättövaihe,
Helsingin aikuislukio
Peruskouluosaamista vahvistavat opinnot,
Helsingin aikuislukio

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimus on työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti, vaihtaa alaa, saada todistus omasta osaamisesta, jatkaa loppuun kesken jääneet opinnot tai hankkia lisäkoulutusta. Kun asiakas valitsee oppisopimuksen tavakseen opiskella, kouluttautuu hän työtä tehden, saa palkkaa ja kerryttää työkokemusta.

Siirry palvelukuvaukseen tai
Tietoa oppisopimuksesta, Keuda
Oppisopimuskoulutus, Omnia
Oppisopimuskoulutus, SDO
Oppisopimuskoulutus, Stadin AO
Oppisopimuskoulutus, Careeria

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

VALMA -koulutuksessa asiakas pääsee vahvistamaan opiskeluvalmiuksiasiaan ja saa ohjausta ja tukea ammatinvalintaan. Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille on myös tarjolla suomen kielen taitoja vahvistavia S2-polkuja. Koulutuksen pituus vaihtelee opiskelijan tarpeiden mukaan, mutta kestää korkeintaan vuoden.

VALMA, Keuda
VALMA, Varia
VALMA, StadinAO
VALMA, Omnia
VALMA, Taitotalo

Handledande utbildning för ykesutbildning (VALMA)

Utbildningen Valma förbereder dig för en yrkesutbildning och förbättrar dina möjligheter att avlägga en grundexamen.

VALMA, Prakticum

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

TUVAn tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua ammatilliseen tutkintokoulutukseen tai lukiokoulutukseen.

TUVA, Keuda
TUVA, Careeria
TUVA, SDO

Korkeakoulu-opintoihin valmentava koulutus maahanmuuttaneille

Koulutuksen tavoitteena on kehittää korkeakouluopinnoissa tarvittavaa suomen kieltä tasolta B1 tasolle B2, antaa maahanmuuttajaopiskelijalle tarvittavat valmiudet ammattikorkeakouluopintoja varten sekä tutustua koulutusalaan. 

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 15.10.

Oppivelvollisuus-koulutukset

Koulutukset on tarkoitettu peruskoulunsa päättäneille nuorille, jotka eivät syystä tai toisesta hakeudu lukioon tai ammattikouluun tai keskeyttävät opinnot siellä. Koulutuksissa kohennetaan valmiuksia opiskella lukiossa tai ammattiopistoissa.

Opistovuosi oppivelvollisille koulutus, HEO
Opistovuosi oppivelvollisille koulutus, Keuda

Career Boost -ohjelmat korkeakoulutetuille maahanmuuttajille

Career boost-ohjelma sisältää alan asiantuntijan tekemän osaamisen tunnistamisen, henkilökohtaisesti räätälöidyt osaamista täydentävät opinnot, uraohjasta sekä yritysyhteistyön verkostot. Alat löytyvät alta.

Career Boost, taloushallinto
Career Boost, sairaanhoito 
Career Boost, kiinteistö- ja rakennusala
Career Boost, ICT
Career Boost, automaatiobisnes

Yrittäjyyttä tukevat koulutukset

Yrittäjyyttä tukevien koultuuksten aikana saa vertaistukea muilta yrittäjiltä, oppii tunnistamaan tärkeitä verkostoja ja niiden hyötyjä liiketoiminnan kasvattamisessa. Koulutuksissa saa tukea myös markkinointiin ja myyntiin.

Yrittäjän ammattitutkinto, Keuda
Yksinyrittäjäakatemia, Keuda
Yrityksessä toiminen, Stadin AO
Working as an entrepreneur  (nuorille), Stadin AO
Yrittäjänä toimiminen (nuorille), Stadin AO
Yrittäjyys- ja yritystoiminnan koulutukset (nuorille), Stadin AO

Oppilaitosten uraohjaus ja kartoitukset

Uraohjauksessa saa tietoa erilaisista opiskelu- ja työmahdollisuuksista. Uraohjausta voidaan täydentää esimerkiksi ammattitaidon kartoituksilla ja työnhakua tukevilla pajoilla.

Uraohjaus, Taitotalo
Ura-ja opinto-ohjaus, Keuda
UraLiekki-valmennus,
Rastor-instituutti
Työnhaun pajat, Taitotalo

Kevytkartoitus ammattiin, Taitotalo
Ammatillisen suomen kartoitus, Taitotalo
Työelämässä toimimisen taidot, Stadin AO
Kartoittavat tutustumisjaksot hyvinvointi- ja palvelualoille, SDO

Muut opintoihin liittyvät palvelut

Koulutusneuvonta ja alakohtaiset tutustumistilaisuudet

Koulutusinfot ja hakupalvelut antavat tietoa eri oppilaitosten koulutusmahdollisuuksista. Alakohtaisissa infotilaisuuksissa ja “tutustumis”koulutuksissa syvennytään puolestaan tarkemmin eri alojen tarjoamiin uramahdollisuuksiin ja asiakkaan uravaihtoehtoihin.

Hae opiskelijaksi ja alakohtaiset yhteystiedot, Stadin AO
Hakijainfo, Careeria
Alatutustumiset, Stadin AO
Koulutusinfot, Keuda
Hakupalvelut, SDO
Koulutustapahtumat ja tutustumismahdollisuudet, SDO
Opintojen esittelytilaisuudet,
HEO-kansanopisto
Turvallisuusala, Taitotalo
ICT- ja media-ala, Taitotalo
Eläintenhoitoala, Taitotalo
Johtaminen, Taitotalo
Välinehuolto, Taitotalo
Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatusala, Taitotalo
Liiketoiminta, Taitotalo
Hitsaus ja NDT, Taitotalo
Rakentaminen, Taitotalo
Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, Taitotalo
Talotekniikka, Taitotalo
Autoala, Taitotalo
Varastoala, Taitotalo