NEUVONTAA JA TUKEA TYÖNHAKUUN

VÄYLÄT AVOIMILLE TYÖMARKKINOILLE

YRITTÄJYYDESTÄ KIINNOSTUNEET

TUKEA URASUUNNITTELUUN

OSAAMISEN KEHITTÄMISPALVELUT

TYÖKYKYÄ TUKEVAT PALVELUT

Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluiden neuvonta

Työllisyyspalveluiden neuvonnassa annetaan ohjaus- ja neuvontapalvelua työnhakijoille koulutus- ja työnhakuasioissa. Jatkossa suunnitteilla erilaista ohjelmaa (teemoina mm. it-taidot, kielikurssit).

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 15.12. 

Työnpolku-valmennus (päivitetty 8.6.)

Valmennuspalvelu, jossa yhdistyy ryhmämuotoinen työnhakuvalmennus (5–10 pv) ja siihen saumattomasti kytkeytyvä yksilöllinen jatkopolku. Palvelun kesto on aloituskuukausi ja sitä seuraavat kaksi (2) kalenterikuukautta.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 8.6.

Työnhaunvalmennus verkossa (3pv) (päivitetty 6.6.)

Palvelu parantaa asiakkaan työnhakutaitoja ja -valmiuksia, lisää työhön tai koulutukseen hakeutumiseen liittyviä tietoja sekä tukee työnhakuasiakirjojen luomisessa tai päivittämisessä. Osallistuja perehtyy työnhaku-prosessiin ja oppii käyttämään eri työnhakukanavia, arvioimaan työllistymisvaihtoehtoja oman osaamisensa näkökulmasta ja markkinoimaan osaamistaan.  

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 6.6.

Aikuisten työhönvalmennus (päivitetty 21.6.)

Yksilöllinen työhönvalmennus yli 29-vuotiaille työttömille ja ei-työttömille asiakkaille. Räätälöity, yksilöllinen sisältö, johon on mahdollista tilata erityissisältöinä 1) ammatinvalinnanohjausta tai 2) osaamispasseja (anniskelupassi, hygieniapassi tai työturvallisuuskortti). Palvelun kesto on aloituskuukausi + 5 kk.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 21.6.

Erityisen tuen avulla työhön ja koulutukseen ohjaava työhönvalmennus (päivitetty 6.6.)

Erityisen tuen avulla työhön ja koulutukseen ohjaava työhönvalmennus on henkilökohtaista asiakkaan tarpeiden ja tilanteen mukaan räätälöityä palvelua, joka tukee työhön pääsemisessä.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 6.6.

TyöDesign-valmennus (päivitetty 21.6.)

TyöDesign on Uudenmaan kuntakokeilujen ja TE-toimiston työikäisille, osatyökykyisille asiakkaille suunnattu yksilöllinen työhönvalmennus.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 21.6.

Nuorten valmennus (päivitetty 21.6.)

Yksilöllinen työhönvalmennus alle 30-vuotiaille nuorille. Räätälöity, yksilöllinen sisältö, johon on mahdollista tilata erityissisältöinä ura- / ammatinvalinnanohjausta, osaamispasseja tai työhaastattelun järjestäminen. Palvelun kesto on palvelun aloituskuukausi + 5 kk.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 21.6.

Työhönvalmennus kunnalla

PALVELU ON TÄLLÄ HETKELLÄ TAUOLLA. JATKUU MYÖHEMMIN.

Jobbcoachning

Jobbcoachning är handledning till arbete. På Karriärcentret planerar du tillsammans med vår jobbcoach hur du ska hitta ett passande jobb. Det kan handla om att få ditt första jobb, om att byta jobb eller att komma tillbaka till arbetsmarknaden efter en tids familjeledighet, permittering eller arbetslöshet. Du får stöd för att kartlägga ditt kunnande, för att öka din anställningsbarhet och råd och tips om var du kan söka jobb. 

Siirry palvelukuvaukseen

Mielekkään työuran rakennussarja

Mielekkään työuran rakennussarja on kolmesta kurssista koostuva ilmainen verkkokurssikokonaisuus, joka on tarkoitettu kaikille työelämätaitojaen ja työuran kehittämisestä kiinnostuneelle. Opetusmateriaalina videoita, podcastejä, käytännön esimerkkejä sekä erilaisia pelillisiä harjoituksia, tehtäviä ja testejä.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 9.6.

Mielekäs elämä, motivoiva työura -kurssi

Kurssilla oppii jäsentämään elämän varrella kertyneiden kokemusten vaikutuksia työhön ja elämään yleensä. Kurssilla oppii määrittämään itselle tärkeitä asioita elämässä ja työssä sekä asettamaan realistisia ammatillisia kehitystavoitteita. Kurssin voi suorittaa etänä verkossa itsenäisesti omaa tahtia ympäri vuoden.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 9.6.

Itsensä johtamisen työkalut -kurssi

Kurssilla saa käyttöön erilaisia keinoja, toimintamalleja ja ideoita, joiden avulla pystyy toimimaan työelämässä niin, että saavuttaa tavoitteet ja pitää huolta omasta hyvinvoinnista. Osiossa pureudutaan muun muassa uneen ja palautumiseen, vuorokausirytmiin ja vireeseen, omiin ajatusmalleihin sekä oman tehokkuuden ja vireystilan säätelyyn.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 9.6.

Luckan UngInfo

Anonyymi ja ilmainen palvelu kaikille 13-29-vuotiaille ruotsinkielisille nuorille mieltä askarruttavissa asioissa. Jos nuori tarvitsee apua tai tukea ruotsinkielisten palveluiden löytämisessä, työn etsimisessä, hakemusten tekemisessä tai asioiden selvittämisessä, opiskelupaikan tai tulevaisuuden pohtimiseen tai vapaa-ajan vieton kysymyksissä voi palveluun ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 30.9.

Rekrytointi- ja muut työnhakua tukevat tapahtumat

Sivulle on kerätty sekä kaikille avoimia että kuntakohtaisia työnhakua tukevia tapahtumia ja rekrytointitapahtumia.

Tarkastele tapahtumia

Ohjaamo alle 30-vuotiaille

Ohjaamosta saa työhön, koulutukseen tai arjenhallintaan liittyvää apua ja tukea. Ohjaamon toiminta on tarkoitettu alle 30-vuotiaille.

Siirry palvelukuvaukseen

Duunikoutsi-sovellus nuorille

Duunikoutsi on maksuton mobiilisovellus, joka auttaa nuoria työnhaussa ja työelämätaitojen kartuttamisessa: sen avulla saa mm. tehtyä tekoälyn avustuksella CV:n sekä sparrausta työnhakuun ja työhaastatteluun Duunikoutsin haasteita ja tehtäviä suorittaen.

Siirry palvelukuvaukseen

Työtarjoukset (päivitetty 8.11.)

TE-toimisto tai kuntakokeilu lähettää työtarjouksia asiakkaalle sen työkokemuksen, koulutuksen ja osaamisen perusteella, jotka tämä on ilmoittanut työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisen yhteydessä.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 8.11.

Palkkatuettu työ kaupungilla

Määräaikainen työsuhde, jonka tavoitteena on työkokemuksen saaminen,  tietojen ja taitojen päivittäminen, uuden oppiminen sekä avoimille työmarkkoille työllistymisen tai koulutukseen pääsyn mahdollisuuksien parantaminen.

Siirry palvelukuvaukseen

Velvoitetyö

Tiettyjen edellytysten täyttyessä henkilöllä on subjektiivinen oikeus kuntoutus-, koulutus- tai työntekomahdollisuuteen, jonka kotikunta/-kaupunki tarjoaa.

Siirry palvelukuvaukseen

Kesätyö kaupungilla nuorille

Keravan kaupunki tarjoaa kesätöitä sadalle 16 – 17 -vuotiaalle nuorelle Kesätyö kutsuu -ohjelmassa. Työ kestää yhden kuukauden kesä-heinäkuun välisenä aikana. Kesätyöstä maksetaan 800 euron palkka.

Siirry palvelukuvaukseen

Työkokeilu kunnan työllisyyspalveluissa

Työkokeilupaikkoja työllisyyspalveluiden omissa toimipisteissä. Palvelun tavoitteena työllistyminen.

Siirry palvelukuvaukseen

Työkokeilu (päivitetty 18.1.)

Työkokeilussa voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja tai mahdollisuuksia palata työmarkkinoille.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 18.1.

Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelusopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi työnteosta. Vuorotteluvapaan ajaksi työnantaja sitoutuu palkkaamaan TE-toimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön.

Siirry palvelukuvaukseen

Vuorotteluvapaan sijaisuus (päivitetty 12.11.)

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelusopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi työnteosta. Vuorotteluvapaan ajaksi työnantaja sitoutuu palkkaamaan TE-toimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 12.11.

Perhevapaalta työelämään-valmennus (päivitetty 11.3.)

Hankkeessa järjestetään perhevapaalla oleville vanhemmille suunnattua yksilö- ja ryhmätapaamisista koostuvaa valmennusta, joka tukee asiakkaiden siirtymistä lähemmäs työelämää sekä työelämävalmiuksien kohentamista heille räätälöidyn työelämälähtöisen valmennuksen avulla. Hankkeessa pyritään edistämään kulttuurimuutosta kohti perheystävällisempää työelämää ja luomaan käytänteitä sujuvampiin siirtymiin perhe- ja työelämän välillä sekä niiden yhteensovittamiseksi. 

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 11.3.

EURES

EURES (European Employment Services) on eurooppalainen työnvälitysverkosto, joka tarjoaa tietoa, kanavia ja taloudellista tukea työnhakuun. EURES palvelee työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä EU- tai ETA-alueella tai Sveitsissä.

Siirry palvelukuvaukseen

Työnhaku EU/ETA/ Sveitsi -alueella (päivitetty 28.1.)

Työttömänä työnhakijana voi lähteä kolmeksi kuukaudeksi työnhakuun toiseen EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin ja säilyttää samalla oikeus Suomesta maksettavaan työttömyyspäivärahaan. Työmarkkinatukea ei voi saada matkan ajalta.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 28.1.

Työ-SIB

Työ-SIB -ohjelma on palvelu, joka räätälöidään sisällöltään yksilöllisesti niin, että asiakas todennäköisemmin työllistyy. SIB on lyhenne sanoista Social Impact Bond, ja kuvaa hankkeen rahoitusmallia.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 6.6.

TUET

Palkkatuki (päivitetty 4.5.)

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin.  Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 4.5.

Työllistymisen Kerava-lisä

Taloudellinen tuki työnantajalle, joka palkkaa keravalaisen työttömän työnhakijan. Tukea myönnetään palkkauskuluihin enintään 12 kuukauden ajan.

Siirry palvelukuvaukseen

Korvaus matka- ja yöpymis-kustannuksiin (päivitetty 31.1.)

Liikkuvuusavustusta työn vastaanottamisesta johtuviin kustannuksiin on mahdollista hakea työttömyyskassasta tai Kelasta. Matka- ja yöpymiskustannuksiin voi hakea korvausta myös silloin, kun työtä haetaan EU-/ETA-maassa.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 31.1.

Harkinnanvarainen kulukorvaus (päivitetty 5.11.)

Harkinnanvaraista kulukorvausta voidaan myöntää suunnitelmassa sovitun työllistymistä tukevan palvelun ajalta, mikäli palveluun osallistumisesta auheutuu välttämättömiä kustannuksia.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 5.11.

Yrittäjyydestä kiinnostuneen neuvontapalvelut

Sivulle on koottu yhteen yrittäjyydestä kiinnostuneiden neuvontapalveluita ja erilaisia linkkejä yrittäjyyden tueksi. Sivulta löytyy myös ohjeita yrittäjän toimeentuloon liittyen sekä ohjeita ja linkkejä yrittäjän korona-ajan tukipalveluihin.

Siirry sivulle

Päivitetty 28.1.

Yrittäjäkoulutus työvoima-koulutuksena

Yrittäjyyteen valmentava koulutus aiheesta kiinnostuneille työttömille. Kolmivaiheisen koulutuksen aikana syvennetään yrittäjyyteen liittyvää osaamista ja hiotaan liikeideaa.

Siirry palvelukuvaukseen

Startti Plus 2.0 -palvelu

Palvelun tarkoituksena on luoda yrittäjälle hyvät edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja kasvuun sekä tukea yrittäjän markkinointitaitojen kehittymistä.

Siirry palvelukuvaukseen

Keuken aloittavan yrittäjän palvelut ja starttiraha-neuvonta

Keuke tarjoaa asiantuntevaa ja maksutonta neuvontaa ja sparrausta henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita yrityksen perustamisesta tai joilla on jopa jo valmis liiketoimintasuunnitelma. Neuvonnassa käydään läpi kaikki tärkeät ja olennaiset asiat starttirahan hakemisesta,  liiketoimintasuunnitelmasta kannattavuuslaskelmiin, veroistakirjanpitoon ja vakuutuksista viranomaislupiin.

Siirry palvelukuvaukseen

Yrittäjyysmylly

Valmennusviikon tarkoituksena on tarjota työnhakijoille tietoa yrittäjyydestä vaihtoehtona palkkatyölle. Viikon aikana käydään läpi tiivistetysti yrityksen perustamisen peruskuviot, oma yritysidea ja kartoitetaan oma osaaminen ja osaamisen kehittämismahdollisuudet. Mukana myös yrityksiä sparraamassa ja kertomassa omat yritystarinansa sekä muita alan asiantuntijoita.

Siirry palvelukuvaukseen

Yrittäjyyttä tukevat koulutukset

Yrittäjyyttä tukevien koultuuksten aikana saa vertaistukea muilta yrittäjiltä, oppii tunnistamaan tärkeitä verkostoja ja niiden hyötyjä liiketoiminnan kasvattamisessa. Koulutuksissa saa tukea myös markkinointiin ja myyntiin.

Yrittäjän ammattitutkinto, Keuda
Yksinyrittäjäakatemia, Keuda
Yrityksessä toiminen, Stadin AO
Working as an entrepreneur (nuorille), Stadin AO
Yrittäjänä toimiminen (nuorille), Stadin AO
Yrittäjyys- ja yritystoiminnan koulutukset (nuorille), Stadin AO

Työskentely laskutuspalvelu-osuuskunnan kautta

TULOSSA PIAN

TUET

Starttiraha (päivitetty 28.1.)

Starttiraha on aloittavalle yrittäjälle tarjottava harkinnanvarainen etu. Sen on tarkoitus varmistaa aloittavan yrittäjän toimeentulo ja parantaa työllisyyttä.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 28.1.

Ammatinvalinnan ja uraohjauksen psykologipalvelut (päivitetty 21.2.)

Psykologin ohjausta ja tukea mm. erilaisiin uraan, ammatinvalintaan- ja vaihtoon sekä opiskeluun liittyvissä kysymyksissä ja haasteissa.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 21.2.

Urapolku-valmennus (päivitetty 8.6.)

Urapolku on valmennuspalvelu, jossa yhdistyy ryhmämuotoinen uravalmennus (15–20 pv) ja siihen saumattomasti kytkeytyvä yksilöllinen jatkopolku. Palvelun kesto on aloituskuukausi ja sitä seuraavat kaksi (2) kalenterikuukautta.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 8.6.

Uravalmennus verkossa (10 pv) (päivitetty 6.6.)

Palvelun tavoitteena on selkiyttää työnhakijan ammatinvalinnan vaihtoehtoja ja lisätä tietoa urasuunnittelun ja koulutukseen hakeutumisen tueksi sekä kehittää työnhakuvalmiuksia.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 6.6.

Suunta selkeäksi -valmennus yksinhuoltaja-vanhemmille (23.5.)

Työttömille tai perhevapaalla oleville vanhemmille suunnattu valmennus käsittelee mm. perhe- ja työelämän yhteensovittamista, vanhemman hyvinvointia ja voimavaroja, arjen tukiverkostoja, lastenhoidon järjestelyitä, työnhakutaitoja, sekä työ- ja opiskeluvaihtoehtoja. Valmennukseen kuuluu ilmainen lastenhoitopalvelu tapaamisten ajaksi.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 23.5.

Koulutuskokeilu (päivitetty 24.9.)

Palvelu ammatillista peruskoulutusta vailla oleville henkilöasiakkaille ja ammatin-vaihtajille, jotka tarvitsevat tukea oikean koulutusalan varmistamiseksi. Kokeilu antaa mahdollisuuden nähdä läheltä opiskelua ja sitä kautta tutkia omaa kiinnostustaan alaan.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 24.9.

Uravalmennus, Jatkuva oppiminen -hanke

Jatkuvan oppimisen hankkeen uravalmennus tarjoaa tukea ammatilliseen koulutukseen hakeutumisessa, koulutusvaihtoehtojen selvittämisessä sekä koulutuspolun suunnittelussa. Uravalmentajat tarjoavat tukea kouluttautumiseen liittyvissä kysymyksissä myös asiakkaitten mahdollisen työkokeilun, oppisopimuskoulutuksen tai palkkatukityön aikana.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 23.6.

Oppilaitosten koulutusneuvonta ja alakohtaiset tutustumistilaisuudet

Koulutusinfot ja hakupalvelut antavat tietoa eri oppilaitosten koulutusmahdollisuuksista. Alakohtaisissa infotilaisuuksissa ja “tutustumis”koulutuksissa syvennytään puolestaan tarkemmin eri alojen tarjoamiin uramahdollisuuksiin ja asiakkaan uravaihtoehtoihin.

Hae opiskelijaksi ja alakohtaiset yhteystiedot, Stadin AO
Hakijainfo, Careeria
Alatutustumiset, Stadin AO
Koulutusinfot, Keuda
Hakupalvelut, SDO
Koulutustapahtumat ja tutustumismahdollisuudet, SDO
Opintojen esittelytilaisuudet,
HEO-kansanopisto
Turvallisuusala, Taitotalo
ICT- ja media-ala, Taitotalo
Eläintenhoitoala, Taitotalo
Johtaminen, Taitotalo
Välinehuolto, Taitotalo
Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatusala, Taitotalo
Liiketoiminta, Taitotalo
Hitsaus ja NDT, Taitotalo
Rakentaminen, Taitotalo
Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, Taitotalo
Talotekniikka, Taitotalo
Autoala, Taitotalo
Varastoala, Taitotalo

Oppilaitosten uraohjaus

Uraohjauksessa saa tietoa erilaisista opiskelu- ja työmahdollisuuksista.

Uraohjaus, Taitotalo
Ura-ja opinto-ohjaus, Keuda
UraLiekki-valmennus,
Rastor-instituutti
Työnhaun pajat, Taitotalo

Yritysmylly

Valmennusviikon tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä. Viikon aikana paikalliset yritykset käyvät esittäytymässä ja kertovat minkälaisia osaajia ovat etsimässä. Halutessaan kaikki osallistujat pääsevät haastatteluun. Mukana myös muita alan asiantuntijoita.

Siirry palvelukuvaukseen

Työkokeilumylly

Valmennusviikon tarkoituksena on tarjota nuorille työkokeilumahdollisuus yrityksessä. Kaupunki tarjoaa maksutonta työvalmennuspalvelua. Työvalmentaja on sekä nuoren että työnantajan tukena koko työkokeiluajan. Työkokeilujaksosta ei synny yritykselle kustannuksia.

Siirry palvelukuvaukseen

Karriärvägledning

Karriärcentret hjälper dig att kartlägga olika vägar för att utveckla ditt kunnande och din anställningsbarhet, att hitta olika möjligheter och relevant information utgående från dina styrkor och kompetenser. Vi handleder till studier och till arbete och andra karriärsalternativ på svenska och erbjuder personlig service och karriärplanering i form av vägledningssamtal och olika evenemang för jobbsökning. 

Siirry palvelukuvaukseen

Työvoimakoulutukset

Työvoimakoulutukset ovat eri tavoin toteutettuja työmarkkinalähtöisesti suunniteltuja koulutuksia, jotka toimivat väylänä työhön.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 8.4.

Sote-alan osaamiskartoitus (päivitetty 1.7.)

Palvelussa selvitetään sote-alan asiakkaiden osaaminen yksilötasolla suhteessa työelämän vaatimuksiin sekä tuottaa tietoa urasuunnittelun ja ohjaustyön tueksi. Kartoituksessa selvitetään asiakkaan osaaminen, osaamiseen soveltuvat työtehtävät sekä annetaan suositus kartoituksen jälkeiseksi palvelupoluksi.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 1.7.

Koulutuksen tarjoajien palvelut

Tältä sivulta löytyvät erilaiset työnantajien tarpeisiin räätälöidyt koulutukset, lupa- ja korttikoulutukset, työllistävät lyhytkoulutukset ja osakoulutukset sekä uravalmiuksia lisäävät koulutukset.

Siirry koulutuksentarjoajien palveluihin

Oppisopimus-koulutus

Oppisopimus on työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti, vaihtaa alaa, saada todistus omasta osaamisesta, jatkaa loppuun kesken jääneet opinnot tai hankkia lisäkoulutusta. Kun asiakas valitsee oppisopimuksen tavakseen opiskella, kouluttautuu hän työtä tehden, saa palkkaa ja kerryttää työkokemusta.

Siiirry palvelukuvaukseen

Vapaan sivistystyön digiopetus

Tutustu vapaan sivistystyön digiopetukseen tarkemmin alla olevien linkkien kautta.

Digitaitokurssit, HEO kansanopisto

Työelämän digitaidot

Työelämän digitaidot -kurssilla pääsee tutustumaan yleisimpiin työelämässä käytettäviin digitaalisiin työvälineisiin.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 9.6.

Työelämän digiosaajaksi-valmennus

Valmennuksessa pääsee kehittämään työelämässä tarvittavia digitaitoja. Valmennuksessa saa myös aitoa uraohjausta mielekkään työuran rakentamiseksi sekä eväitä kokonaisvaltaisen hyvinvointisi tukemiseksi.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 9.6.

Startti kaupan alalle -koulutus

Noin neljän kk:n koulutuksen jälkeen tavoitteena on työllistyä HOK-Elannolle Eezyn kautta heti tai vaihtoehtoisesti jatkaa opintoja. Koulutuksen aikana on lähi- ja/tai verkko-opetusta sekä työssäoppimista HOK-Elannon myymälässä. Neljän kk:n aikana opitaan asiakaspalvelutyötä ja työelämätaitoja. Tavoitteena on suorittaa kaksi tutkinnon osaa.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 6.9.

Lyhyt- ja korttikoulutukset

PALVELU ON TOISTAISEKSI TAUOLLA

Työharjoittelu

Ammattia opiskelevalle 17-29-vuotiaalle nuorelle tarkoitettu mahdollisuus oppia, varmistaa ja kehittää ammattitaitoa työpaikalla aidossa työympäristössä ja työtilanteissa.

Siirry palvelukuvaukseen

Työllistä mut! -hanke

Työllistä mut! koulutuspalvelun aikana suoritetaan räätälöity koulutuskokonaisuus. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osaamista yksilöllisten tarpeiden ja  kiinnostuksesi mukaisesti. Opiskelija voi myös valita oman polun hankkeen alakohtaisiin koulutusohjelmiin (metalliala ja hoiva-ala).

Siirry palvelukuvaukseen

Oppilaitosten osaamiskartoitukset

Oppilaitokset järjestävät erilaisia osaamis- ja ammattitaitokartotuksia.

Kevytkartoitus ammattiin, Taitotalo
Ammatillisen suomen kartoitus, Taitotalo
Työelämässä toimimisen taidot, Stadin AO

Osaajana tulevaisuuden työmarkkinoilla

Kurssi auttaa tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamista. Kurssilla oppii arvioimaan työelämän osaamistarpeita ja tarkastelemaan omaa osaamista suhteessa työelämän tarpeisiin. Kurssilla oppii tekemään työnhaun keskeisiä asiakirjoja (CV, työhakemus) osaamisperusteisesti. Kurssin voi suorittaa verkossa itsenäisesti omaa tahtia ympäri vuoden etänä verkossa.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 9.6.

TUET

Sivutoiminen opiskelu työttömyysetuudella (päivitetty 18.1.)

Työtön voi opiskella tutkintoon johtamattomia opintoja, jos ne ovat laajuudeltaan sivutoimisia, eivätkä estä kokoaikatyön hakemista.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 18.1.

Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella (päivitetty 18.1.)

Työtön työnhakija voi opiskella lyhytkestoisia eli enintään kuuden kuukauden opintoja työttömyysetuudella, mikäli ne antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 18.1.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella (päivitetty 6.6.)

Kriteerien täyttyessä opiskeluja voidaan tukea työttömyysetuudella, jolloin opintojen ajalta voi saada työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 6.6.

Työkyvyn tutkimus ja arviointi

Työkyvyn tutkimus ja arviointi tukee palveluprosessin ja jatkopolun suunnittelua.

Siirry palvelukuvaukseen

Muut asiantuntija-arvioinnit (päivitetty 5.11.)

Työkyvyn, osaamisen, ammattitaidon ja soveltuvuuden arviointi tukemaan palveluprosessia ja jatkopolun suunnittelua.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 5.11.

Työeläkelaitoksen ammatillinen kuntoutus

Ammatillisella kuntoutuksella voidaan siirtää tai estää työkyvyttömyyden uhkaa tai sitten auttaa työkyvyttömyyseläkkeellä jo oleva takaisin työelämään.

Siirry palvelukuvaukseen

Kelan ammatillinen kuntoutus

Kela järjestää työ- ja ansiokyvyn tukemiseksi tai työkyvyttömyyden estämiseksi ammatillista kuntoutusta, jos asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen.

Siirry palvelukuvaukseen

Nuorten ammatillinen kuntoutus

Nuoren ammatillinen kuntoutus auttaa nuorta, jonka toimintakyky on ollennaisesti heikentynyt,  suunnittelemaan omaa tulevaisuuttai ja löytämään suuntaa opiskelu- ja työelämään. 

Siirry palvelukuvaukseen

Kelan palvelukanavat

Sivulla listattuna Kelan palvelukanavat kuntakokeilussa sekä asiakkaille että viranomaisille. 

Siirry palvelukuvaukseen

Kuntouttava työtoiminta

Palvelu parantaa työelämävalmiuksia sekä työ- ja toimintakyvyä. Tavoitteena löytää jatkopolku opintoihin, työllistymiseen tai ensisijaisiin työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin. Sisältö vaihtelee yksilöllisen tarpeen mukaan (esim. työpajat).

Siirry palvelukuvaukseen

Kuntouttava työtoiminta: Keski-Uudenmaan sopimuskoti

Työelämävalmiuksien parantaminen, itsetunnon ja luottamuksen vahvistaminen sekä elämänhallinnan parantaminen. Sisältö; erilaiset tehtävät Sopimuskodilla, osallistuminen ryhmätoimintoihin.

Siirry palvelukuvaukseen

Nuorten kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta tukee seuraavissa tilantessa: ammatillisen koulutuksen puute, puutteellinen työkyky, puutteita elämänhallintataidoissa, työnhaun tuen tarve, työnhaku, työkokemuksen puute, urasuunnittelun tarve, heikot IT-taidot, heikko kielitaito, terveydelliset ongelmat: fyysiset ja psyykkiset, päihdeongelmat, erityisen tuen tarve.

Siirry palvelukuvaukseen

Työkokeilu nuorille

Palvelu työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneille keravalaisille 17-29-vuotialle nuorille, jotka tarvitsevat kevyempää tukea työllistyäkseen, opiskelemaan pääsemiseksi tai työkokemuksen kerryttämiseksi.

Siirry palvelukuvaukseen

Vaateri-talousohjaus

Ryhmämuotoinen toiminta; talousohjaus, taloudelllisen tilanteen hallintaan saaminen / velkajärjestelyn piiriin pääseminen. Vertaistukihenkilöiden kouluttaminen. Lisäksi avoin talousneuvontapäivystys.

Siirry palvelukuvaukseen

TEOT-hanke: tunnista, ennaltaehkäise, ohjaa ja tue moniammatillisesti osatyökykyisiä

Hankkeessa kehitetään työkyvyn tuen palveluita ja työmenetelmiä sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluissa. Hankkeen tavoitteena on edistää osatyökykyisten työllistymisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia sekä vahvistaa asiakkaiden omatoimisuutta tuomalla tietoa työkyvyn palveluista helpommin löydettäväksi ja saavutettavaksi. Hankkeessa kartoitetaan osatyökykyisen asiakkaan tilannetta, työ- ja toimintakykyä, työllistymismahdollisuuksia sekä edistetään työelämään siirtymistä. Palvelu on asiakkaalle vapaaehtoinen.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 11.2.

Seinätön Työpaja nuorille

Palvelu vahvistaa nuoren elämänhallintataitoja ja kehittää valmiuksia hakeutua koulutukseen ja työelämään. Työvalmennuksessa nuori saa työyhteisöllisen kokemukseen sekä paikan reflektoida omia vahvuuksia että kehityskohtia. Nuori saa nimetyn yksilövalmentajan. Palveluun kuuluu myös ryhmävalmennusta.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 16.12.

TUET

Työolosuhteiden järjestelytuki (päivitetty 3.11.)

Taloudellinen tuki työvälineiden hankintaan tai työpaikan muutostöihin työnantajalle, jonka palkattavan tai työssä olevan henkilön lääkärin diagnosoima vika, vamma tai sairaus vaikuttaa alentavasti työkykyyn työtehtävissä.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 3.11.

Työkykyyn liittyvä todistus työnhakijalle (päivitetty 3.11.)

Henkilö, jolla on alentunut työkyky, voi saada todistuksen, jonka perusteella hänet palkkaava suurtyönantaja saa taloudellista etua tulevaisuudessa tilanteessa, jossa osatyökykyinen työntekijä jää työkyvyttömyyseläkkeelle.

Siirry palvelukuvaukseen

Päivitetty 3.11.

 › TE-HALLINNON PALVELUT   › KUNNAN PALVELUT  › KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN PALVELUT   
› KELAN JA TYÖELÄKELAITOKSEN PALVELUT  MUIDEN PALVELUNTUOTTAJIEN PALVELUT  › YLEISTIETOA JA LINKKEJÄ